PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt "Praktyczne dokształcanie nauczycieli zawodowych w zakresie OZE" realizowany jest w ramach Działania 3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizuje EKSPERT-SITR Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Technicznego Spółka z o.o. w Koszalinie. Biuro Projektu: EKSPERT-SITR Spółka z o.o., ul. Jana z Kolna 38, 75-204 Koszalin, tel./fax. 94 342 39 13, 94 342 25 81, e-mail: praktycznedoksztalcanie@ekspert-sitr.pl lub sekretariat@ekspert-sitr.pl. www.ekspert-sitr.pl.